Kritisch denken en Educatie Duurzame Ontwikkeling

Hieronder kan je verschillende projecten vinden die focussen op een bepaald element van duurzaamheidseducatie. Je kan steeds het hands-on klasmateriaal inkijken en/of  klasmateriaal in kaartjesvorm bestellen.

Welke thema's vind je op deze pagina?

  • Hoe laat je jongeren reflecteren over maatschappelijke uitdagingen en klimaat? | secundair onderwijs

  • Hoe prikkel je het waardegeladen en systeemdenken binnen duurzaamheidseducatie? | 10-14 jaar

  • Hoe reflecteer je over klimaatmisinformatie via een dialoog over wetenschap? | secundair onderwijs

  • Hoe stimuleer je een empathische houding voor de wereld rondom? | lager onderwijs

Buiten filosoferen
KlimaatBurgers | Secundair onderwijs

Hoe laat je jongeren reflecteren over maatschappelijke uitdagingen en klimaat?

Hoe creëren we in de klas een klimaat voor dialogen over klimaat? Mag je het vliegtuig nemen voor een korte vakantie? Kan technologie het klimaatprobleem oplossen? Is een vegetariër een betere persoon dan een vleeseter?

Lessen over klimaatopwarming kunnen best uitdagend zijn. Wetenschappelijke ideeën en ideologische overtuigingen botsen wel eens. Deze confrontatie van ideeën is ook een kans. Het is een kans om jongeren met elkaar in dialoog te leren gaan over gevoelige en geladen thema’s. Zo stimuleren we jongeren elkaars perspectief in te nemen en begrip op te brengen voor andermans overtuigingen.

KlimaatBurgers is een klasmethodiek met prikkelende vragen, casussen en dialoogoefeningen om jongeren samen te laten nadenken over klimaat en duurzaamheid. In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

klimaatburgers
Ecozoo | 10-14 jarigen

Hoe prikkel je het waardegeladen en systeemdenken binnen duurzaamheidseducatie?

EcoZoo is een onderwijsmethodiek die kinderen via grote vragen en denkoefeningen uitdaagt om na te denken over duurzaamheid. Binnen thema’s zoals afval, technologie, water, klimaatverandering en biodiversiteit worden systemen, acties en waarden ontdekt en onderzocht. De denkoefeningen bieden een eenvoudige opstap (ook voor de minder ervaren leerkracht) om te werken rond duurzaamheid vanuit een dialoogmethode.

ecozoo waarden postits
Mijn idee is veel veranderd. Want eigenlijk, ik vind altijd dat mijn ideeën de beste zijn en deze van de andere slecht. Maar ik heb nu gemerkt dat andere argumenten ook goed kunnen zijn.
Leerling na een EcoZoo-sessie in de klas
KlimaatReflex | Secundair onderwijs

Hoe kan je reflecteren over klimaatmisinformatie via dialoog over wetenschap?

Via sociale media raakt klimaatmisinformatie steeds sneller verspreid, daarom moeten jongeren als kritische burgers leren omgaan met informatie die op hun pad komt. KlimaatReflex is een didactische methodiek die de kritische houding van leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs tegenover wetenschap stimuleert, met behulp van dialoog en argumentatie. Vertrekkend van concrete materialen gaan leerlingen in gesprek over misvattingen die het begrip van klimaatonderzoek hinderen. Ze reflecteren samen over de aard van wetenschap en de constructie van wetenschappelijke kennis.

klimaatreflex
Beestenbril | Lager onderwijs

Hoe stimuleer je een empathische houding voor de wereld rondom?

Beestenbril is een onderwijsmethodiek die kinderen van het langer onderwijs via speelse waarnemingen en filosofische gesprekken uitdaagt om het perspectief in te nemen van dier en mens. Kinderen leren nadenken over dierenwelzijn, zichzelf en de relatie tussen beide. Zo ontwikkelen ze een empathische houding voor de wereld rondom zich.

beestenbril kaarten