Kritisch denken en burgerschap

Hieronder kan je verschillende projecten vinden die focussen op burgerschapseducatie. Je kan steeds het hands-on klasmateriaal inkijken en/of  klasmateriaal in kaartjesvorm bestellen.

Welke thema's vind je op deze pagina?

  • Hoe voer je succesvolle burgerschapsdialogen met jongeren?

  • Hoe ga je om met controverse thema's in de wetenschapsklas?

kritisch denken en burgerschap
BurgerschapsReflex | Secundair onderwijs

Hoe voer je succesvolle burgerschapsdialogen met jongeren?

Hoe laat je leerlingen constructief in gesprek gaan over de oorlog in Oekraïne, seksuele identiteit of dekolonisatie? Is alles bespreekbaar in de klas? En hoe reageer je als leerkracht op leerlingenuitspraken die radicaal ingaan tegen je eigen waardenkader?

Leerkrachten die leerlingen burgerschapscompetenties willen aanleren, worstelen met deze vragen. Constructief leren argumenteren over maatschappelijke thema’s staat sinds de vernieuwde onderwijsdoelen centraal in onderwijs, maar in de praktijk blijkt dit niet eenvoudig. Uit onderzoek leren we dat leerkrachten zich te weinig geschoold voelen om een dialoog over gevoelige thema’s te faciliteren en dat er weinig uitgewerkt dialoogmateriaal beschikbaar is.

Het voeren van een succesvolle burgerschapsdialoog kan nochtans de ‘sense of belonging’ van jongeren op school en in de samenlingen vergroten. Deze ‘sense of beloning’ is ook een belangrijke factor om tot een tolerante houding te komen en andere democratische vaardigheden aan te leren.

Om in te spelen op deze nood, ontwikkelen wij vormingspakket en dialoogmateriaal voor leerkrachten. Hiervoor baseren we ons op principes uit bestaande dialoogmodellen zoals de Socratische dialoog, Democratische Dialoog en geweldloze communicatie.

burgerschapsreflex
Wetenschapsbalans | Secundair onderwijs

Hoe ga je om met controverse thema's in de wetenschapsklas?

Steeds vaker duiken er controverses op in de wetenschapsklas, bijvoorbeeld over de evolutietheorie, seksualiteit of medische toepassingen. Polarisatie over deze thema’s kan de motivatie van leerlingen voor wetenschappen en school ondermijnen. De leraar speelt een centrale rol om deze controverse en polarisatie in de klas tegen te gaan. In dit project ontwikkelden we een methodiek om ethische en maatschappelijk gevoelige thema’s in een (superdiverse) wetenschapsklas aan te snijden.  Enerzijds is er een reflectiebox voor leerkrachten. Deze bevat prikkelende vragen en casussen om samen met collega’s na te denken over controversiële samenlevingsthema’s in de (wetenschaps)klas. Anderzijds zijn er ook activiteiten ontworpen dat leerkrachten met hun leerlingen kunnen in de klas. Dit project richt zich voornamelijk op leerlingen van 14 tot 18 jaar.

wetenschapsbalans